Jaar reading


jaarring-perspectief-200x169Een Engelen Jaar Reading geeft je voor ieder van de twaalf maanden een impressie van wat die maand jou gaat brengen. Deze impressies kunnen een advies of een bevestiging zijn of een totaal nieuwe wending laten zien in de dagelijkse gang van zaken. Ook kunnen ze juist een bevestiging zijn van wat er net door jou in gang is gezet en de komende periode verder ingevuld gaat worden.

Het jaar 2019: je stapt letterlijk over een drempel

Dit jaar is het begin van een periode van grote veranderingen en vernieuwingen die zich in een hoog tempo aan ons zullen openbaren. Dit speelt zowel in onze privé-omgeving als ook in onze ‘buitenwereld’, wereldwijd. Denk aan de politiek, het milieu, sociale ontwikkelingen, de financiële wereld, het zorg- en schoolsysteem, enzovoort.

Overtuigingen

Wat we het afgelopen jaar al in gang hebben gezet, met name ten aanzien van alles dat ons niet meer ondersteund en waar we niet blij van worden, gaat zich vanaf 2019 verder ontwikkelen. Dit krijgt een nieuwe vorm. Regelmatig worden we opgeschud om ons bewust te gemaakt van niet meer ondersteunende omstandigheden of overtuigingen. Vervolgens kunnen we dan heldere keuzes maken en beslissingen nemen. Op die wijze ondersteunen ze ons om met (nog) meer plezier en positieve energie in het leven te staan.
We nemen beslissingen met betrekking tot onze privéomstandigheden: relaties, familie en -tradities, vrienden, werk en financiën. Dit kan ook tot gevolg hebben dat we onze overtuigingen ten aanzien van jarenlang gehanteerde normen en waarden resoluut omgooien. Zo blijven we ons zelf verder ontwikkelen.

Eigenwaarde

Het jaar 2019 is de opstap naar en het voorbereidende jaar voor 2020 en verder. We gaan door met het in heling brengen van belemmerende overtuigingen, angsten en blokkades. Deze hebben ons als individu en als mensheid al eeuwenlang gevormd. Het is nu tijd stapje voor stapje nog meer in verbinding te komen met onze persoonlijke ziels- en hartenergie.
In dit jaar lossen de nevelen verder op die jarenlang ons niet positieve zelfbeeld hebben vertroebeld. Onze eigenwaarde gaat toenemen en overtuigingen over jezelf of overgenomen overtuigingen van anderen nemen af. Bijvoorbeeld zoals. ‘ik ben het niet waard’, ‘hoe zou jij dat nou kunnen weten’, ‘wordt toch eens volwassen’, ‘stop eens met dat dagdromen’, ‘je moet je best doen en hard werken’, ‘krijg toch eens eelt op je ziel’, enzovoort, gaan in de prullenmand.
Met de ontwikkelingen die het jaar 2019 ons brengt stappen we dus letterlijk over een drempel op weg naar een nieuwe toekomst.

Jaar reading geeft inzicht

Om je je levensdoel te herinneren en je gelukkig te voelen, is het nodig ‘aan jezelf te werken’. Een Engelen Jaar Reading is een instrument dat je hierbij ondersteunt door inzicht en advies te geven. Hiermee versterk je je bewustzijn en kun je aan je eigen thema’s werken zoals het oplossen van angsten en blokkades. Zo verhoog je ook je eigen energetische frequentie. Deze loopt dan synchroon met de steeds toenemende frequentie van onze planeet. We nemen zo, ieder voor zich en gezamenlijk, de verantwoordelijkheid voor onze nieuwe leefomgeving en het milieu.

Toelichting kaartlegging

De kaartlegging van de Engelen Jaar Reading bestaat uit een cirkel van engelenkaarten die per
maand ‘een boodschap geven’. De eerste kaart, die op ‘1 uur ligt’, is de kaart van de
kalendermaand waarin de kaart reading wordt gegeven. De daarop volgende kaart is voor de
maand die hierop volgt.

Toelichting kaartlegging binnen cirkel

De kaartlegging van de binnen cirkel geeft jouw thema’s aan voor het betreffende jaar.
Kaart op positie:

  • Noord, geeft de situaties aan waar je een beslissing over moet nemen
  • Oost, geeft inzicht over waar je mee bezig gaat of wat wenselijk is om je mee bezig te houden
  • Zuid, laat zien waar je passie ligt, waar je actie in neemt
  • West, geeft advies op emotioneel gebied en op dat wat dit jaar geheeld en verwerkt wordt

De middelste kaart van de binnen cirkel geeft aan wat het centrale thema van dit jaar is.

Verjaardag reading

Is de Jaar Reading een Verjaardag Reading dan staat de eerste kaart in de legging voor de eerstvolgende maand na de maand waarin je geboren bent. De laatste kaart is dan de geboortemaand van het daaropvolgende jaar.

Zakelijke Jaar Reading

Een Jaar Reading voor een bedrijf of een afdeling van een organisatie heeft dezelfde manier van
kaartleggen. De kaart legging geeft je inzicht in:

  • welke richting het bedrijf of de afdeling zich ontwikkelt,
  • welke aandachtspunten van belang zijn voor de directie/eigenaar,
  • personele aandachtspunten,
  • ontwikkeling van product en diensten portfolio
  • en financiën.

Een Jaar Reading voor bedrijven is het meest geschikt voor: DGA, directeur, financieel directeur,
HR Manager, middenstander en de zelfstandige professional.

Klik op onderstaande knop om een Jaar reading te boeken.

aanmelden-gold-02

 

Veelgestelde vragen

Vraag: krijg ik pasklare antwoorden van de engelen over wat ik moet doen?
Antwoord: nee, de engelen geven je advies, suggesties, aandachtspunten of bevestigingen. Wij mensen hebben een vrije wil. Die zorgt ervoor dat wij zelf de keuzes maken zelfs als de engelen ons anders adviseren.

Vraag: welke adviezen kan ik verwachten voor het nieuwe jaar?
Antwoord: advies op alle levensgebieden: gezondheid, werk, relaties, financiën, spiritualiteit en ontspanning.

Vraag: wil ik wel weten wat het nieuwe jaar mij brengt?
Antwoord: de adviezen van de engelen kunnen je een richting geven, of juist bevestigen wat je ‘van binnen al aanvoelde’. De engelen reflecteren als het ware de kennis die jouw ziel al in zich draagt. Dat geeft je steun en vertrouwen.