Jaar reading


jaarring-perspectief-200x169Een Engelen Jaar Reading geeft je voor ieder van de twaalf maanden een impressie van wat die maand jou gaat brengen. Deze impressies kunnen een advies of een bevestiging zijn of een totaal nieuwe wending laten zien in de dagelijkse gang van zaken. Ook kunnen ze juist een bevestiging zijn van wat er net door jou in gang is gezet en de komende periode verder ingevuld gaat worden.

Het jaar 2021: eerste stap op weg naar het nieuwe collectief

Het engelengetal 20 staat voor vertrouwen, liefde, harmonie, compassie, optimisme en persoonlijke ontwikkeling. Contact met het universum en persoonlijke wensen die werkelijkheid worden. Het getal 21 staat voor nog meer vertrouwen en wil je vertellen affirmaties te gebruiken om je gesteund te voelen. Je manifesteert gemakkelijk alles wat je nodig hebt om je levensdoel, je zielsmissie, met passie te vervullen als je in staat bent een optimistische houding aan te nemen ten aanzien van je leven en alle omstandigheden die hier bij horen.

Loslaten en transformatie

Ons collectieve en persoonlijke bewustzijn zal dit jaar verder toenemen. Belemmerende overtuigingen en oude ( fysieke) pijn laten we los tijdens onze transformatie momenten.
We nemen beslissingen met betrekking tot onze privéomstandigheden: relaties, familie en -tradities, vrienden, werk en financiën. Dit kan ook tot gevolg hebben dat we onze overtuigingen ten aanzien van jarenlang gehanteerde normen en waarden drastisch omgooien.
Economische-, sociale-, financiële-, politieke- en leersystemen, alles gaat veranderen. Een deel van het wereldwijde collectief gaat een andere richting kiezen. De komende jaren zullen een tussenfase zijn. Oude leefpatronen en overtuigingen loslaten is op dit moment voor velen van ons nog lastig. Het nieuwe is nog niet zichtbaar. Wel ervaren we dat alles dat ons eeuwen heeft gevormd niet meer ondersteunend is. Dit transformeert zich de komende jaren zodat de nieuwe wereld steeds zichtbaarder wordt. In deze tussenfase ervaren velen van ons angst en denken negatief over zichzelf. Oude (fysieke) pijnen en gevoelens of een gevoel van eenzaamheid kan zich ineens aandienen. Al deze klachten en negatieve ervaringen dragen een boodschap in zich om ons aan te zetten tot verandering. Weet dat we door onze engelen omringd en gesteund worden om ons transformatie proces vorm te geven als we hen dit vragen.

Verbinden, delen, leren

Het collectief dat de nieuwe wereld gaat vormen zal vanaf nu zichtbaarder worden. Wij samen, zonder autoriteiten, de nieuwe wereld wordt door mensen samen gemanifesteerd. Jij wordt je dit komende jaar bewust dat je iets te brengen en te delen hebt. Je gaat je bezighouden met de vraag: “wat wil ik uit liefde en passie bijdragen of inbrengen in het grote geheel”.
Eigenwaarde en zelfliefde zijn de sleutels om ons op deze nieuwe manier met elkaar te verbinden. We hoeven het niet meer alleen te doen. De sleutelwoorden voor 2021 zijn: verbinden, delen en leren. Oude pijn en angsten projecteren we steeds minder op anderen. We zijn in staat deze te transformeren in liefde, passie en groei die verbinding naar onszelf en anderen tot stand brengt.
In dit jaar lossen de nevelen verder op die eeuwenlang ons zelfbeeld hebben vertroebeld. Vanaf nu ervaren we steeds meer wie we werkelijk zijn. We laten ons zelf zien. Spreken onze eigen waarheid, komen voor ons zelf en anderen op. We zetten de eerste stap vanuit verbinding naar de nieuwe tijd met liefde en compassie.

Om met Mahatma Gandhi te spreken “Be the change you want to see in the world”.

 

Jaar reading geeft inzicht

Om je je levensdoel te herinneren en je gelukkig te voelen, is het nodig ‘aan jezelf te werken’. Een Engelen Jaar Reading is een instrument dat je hierbij ondersteunt door inzicht en advies te geven. Hiermee versterk je je bewustzijn en kun je aan je eigen thema’s werken zoals het oplossen van angsten en blokkades. Zo verhoog je ook je eigen energetische frequentie. Deze loopt dan synchroon met de steeds toenemende frequentie van onze planeet. We nemen zo, ieder voor zich en gezamenlijk, de verantwoordelijkheid voor onze nieuwe leefomgeving en het milieu.

Toelichting kaartlegging

De kaartlegging van de Engelen Jaar Reading bestaat uit een cirkel van engelenkaarten die per maand ‘een boodschap geven’. De eerste kaart, die op ‘1 uur ligt’, is de kaart van de kalendermaand waarin de kaart reading wordt gegeven. De daarop volgende kaart is voor de maand die hierop volgt.

Toelichting kaartlegging binnen cirkel

De kaartlegging van de binnen cirkel geeft jouw thema’s aan voor het betreffende jaar.
Kaart op positie:

  • Noord, geeft de situaties aan waar je een beslissing over moet nemen
  • Oost, geeft inzicht over waar je mee bezig gaat of wat wenselijk is om je mee bezig te houden
  • Zuid, laat zien waar je passie ligt, waar je actie in neemt
  • West, geeft advies op emotioneel gebied en op dat wat dit jaar geheeld en verwerkt wordt

De middelste kaart van de binnen cirkel geeft aan wat het centrale thema van dit jaar is.

Verjaardag reading

Is de Jaar Reading een Verjaardag Reading dan staat de eerste kaart in de legging voor de eerstvolgende maand na de maand waarin je geboren bent. De laatste kaart is dan de geboortemaand van het daaropvolgende jaar.

Zakelijke Jaar Reading

Een Jaar Reading voor een bedrijf of een afdeling van een organisatie heeft dezelfde manier van kaartleggen. De kaart legging geeft je inzicht in:

  • welke richting het bedrijf of de afdeling zich ontwikkelt,
  • welke aandachtspunten van belang zijn voor de directie/eigenaar,
  • personele aandachtspunten,
  • ontwikkeling van product en diensten portfolio
  • en financiën.

Een Jaar Reading voor bedrijven is het meest geschikt voor: DGA, directeur, financieel directeur, HR Manager, middenstander en de zelfstandige professional.

Klik op onderstaande knop om een Jaar reading te boeken.

aanmelden-gold-02

 

Veelgestelde vragen

Vraag: krijg ik pasklare antwoorden van de engelen over wat ik moet doen?
Antwoord: nee, de engelen geven je advies, suggesties, aandachtspunten of bevestigingen. Wij mensen hebben een vrije wil. Die zorgt ervoor dat wij zelf de keuzes maken zelfs als de engelen ons anders adviseren.

Vraag: welke adviezen kan ik verwachten voor het nieuwe jaar?
Antwoord: advies op alle levensgebieden: gezondheid, werk, relaties, financiën, spiritualiteit en ontspanning.

Vraag: wil ik wel weten wat het nieuwe jaar mij brengt?
Antwoord: de adviezen van de engelen kunnen je een richting geven, of juist bevestigen wat je ‘van binnen al aanvoelde’. De engelen reflecteren als het ware de kennis die jouw ziel al in zich draagt. Dat geeft je steun en vertrouwen.