Van Burn-out naar burn-bright

Burn out behandeling met IET

Psycholoog Paul Verhaeghe maakte tijdens zijn lezing haarfijn duidelijk wat de oorzaak van Burn-out is. De oorzaak van een Burn-out ligt niet zo zeer op individueel niveau maar moet veelal gezocht worden in de arbeidsorganisatie waarin we actief zijn. Veel organisaties zijn nog altijd fel op de vele regeltjes die de overheid oplegt of dat wat de kwaliteitsbeheerssystemen van ons verwachten. Inmiddels loopt ook het bedrijfsleven in deze regelgeving vast. Er is te vaak gebrek aan erkenning en aan autonomie van medewerkers. Vooral medewerkers die hun best willen doen zijn kwetsbaar en worden gedwongen om sneller en minder zorgvuldig te werken. Dat heeft dan zijn weerslag op de individuele normen. Negentig procent van de stress komt hieruit voort volgens Verhaeghe. We zetten die mensen thuis tot ze beter zijn en dan voeren we ze gewoon terug in het systeem, zonder het systeem ter discussie te stellen, zo beweert hij.

Burn out behandelen met IET

Cliënten met Burn-out klachten komen regelmatig voorbij in mijn praktijk. Gelukkig kan ik ze in bijna alle gevallen weer op weg helpen. Inzicht in de situatie geven waarin ze verkeren. Ze weer de regie geven, ook in hun huidige werkomgeving is dat vaak al voldoende om het uitgeputte gevoel te verlichten. De IET-behandeling helpt daar natuurlijk enorm bij omdat het mensen weer in hun kracht zet en hen in de werk situatie weerbaarder maakt. Op die wijze kunnen ze ook organisaties van binnen uit veranderen en zo hun eigen werkomstandigheden verbeteren. En, zeker niet onbelangrijk, ze krijgen het bewustzijn dat als dit niet voldoende gebeurt ze genoeg zelfvertrouwen hebben om een andere werkomgeving te zoeken. Want als je dan ‘brand’ zorg er dan voor dat het in ieder geval helder is en je van een Burn-out- in een Burn-bright-mens verandert.

Ontvang gratis het e-book met de best gelezen
Engelen Blogs