Disclaimer

Niets uit deze tekst of grafische voorstelling in deze webtekst mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bijwerking, tenzij hiervoor door Aurora Coaching uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is gegeven.

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd en wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist weergegeven is. Aurora Coaching is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden overgenomen op basis van de informatie op deze website. Er wordt dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Op deze website is ons Privacy Beleid van toepassing.