Uit de angst en in het licht stappen

Hé, hé… het jaar 2019 telt de laatste dagen af, we kijken uit naar het nieuwe jaar 2020.
Dit afgelopen jaar heeft bij velen van ons een gevoel van turbulentie gegeven. Veel gewoonten en overtuigingen die ons niet meer ondersteunen zijn helder naar voren gekomen en in heling gebracht. Dualiteit ten aanzien van gevoelens, verwachtingen die er waren naar mensen toe die dicht in onze nabijheid verkeren, zijn los gelaten.

Dag in dag uit moe

Alles wat de media ons dit jaar heeft getoond en dat angst en stress heeft veroorzaakt zijn we helder, scherper gaan zien. Velen weten nu dat dit niet de realiteit is om ons overeind te houden.
Negatief denken over jezelf en gevoelens van eenzaamheid dienden zich regelmatig aan. De energie shifts waar we doorheen zijn gegaan om ons voor te bereiden op de hogere energetische frequentie heeft, naast het opruimen van oude belemmerende stukken, veel van ons gevraagd. Regelmatig zat er een cliënt bij mij in de praktijk die dag in dag uit moe was.

Levensdoel

Het jaar 2019 is de opstap naar en het voorbereidende jaar voor 2020 en verder. We gaan door met het in heling brengen van belemmerende overtuigingen, angsten en Het jaar 2020 zal ons nog meer keuzes laten maken om belemmerende overtuigingen en omstandigheden los te laten. We nemen beslissingen met betrekking tot onze privé-omstandigheden: relaties, familie- en tradities, vrienden, werk en financiën. Dit kan tot gevolg hebben dat we onze overtuigingen ten aanzien van jarenlang gehanteerde normen en waarden, drastisch omgooien. Zo blijven we ons verder ontwikkelen, passend bij ons levensdoel.

Liefdevolle energie

In dit nieuwe jaar lossen de nevelen verder op die eeuwenlang ons zelfbeeld hebben vertroebeld zodat we vanaf nu steeds duidelijker ervaren wie we werkelijk zijn. We laten ons zelf zien. Spreken onze eigen waarheid, komen voor onszelf en anderen op en laten zien wat er binnen in ons leeft. We zetten ons zelf in het licht en handelen steeds meer vanuit onze hart- en zielkern. Weet dat we in alle opzichten in dit transformatie proces door onze engelen of zoals ik ze altijd noem ‘gevleugelde vrienden’ worden ondersteund. Vraag hen regelmatig om inzichten en koester je in hun zachte en liefdevolle energie.

Ik wens je een soepel jaarwisseling toe en een nieuw jaar vol liefde, licht en sprankelende momenten.
Hartegroet van Hennie

Ontvang gratis het e-book met de best gelezen
Engelen Blogs