2017: hervind je zieledoel en ontdek je levenspad

2017: hervind je zieledoel en ontdek je levenspad
Geef je waardering

In het jaar 2016 hebben we de eerste stappen gezet op weg naar vernieuwing. Meer transparantie, oude patronen loslaten die niet meer ondersteunend zijn en stappen maken zodat we later in een nieuwe leefomgeving, in de jaren na 2016, kunnen oogsten wat we nu zaaien. Dit afgelopen jaar hebben velen van ons hierin de eerste stappen gemaakt. Je bent in beweging gekomen en hebt je eigen kracht en waarheid verder ontdekt. Ook hebben we oneerlijke machtsstructuren in zakelijke en privé situaties transparanter zien worden. Wereldwijd zien we dit met de Brexit, Donald Trump die in 2017 de nieuwe president van de VS wordt en dichter bij huis de polariserende politieke stromingen in Europa. En privé of in de werksfeer hebben velen van ons het gevoel dat er een ‘chaos’ om hen heen is, in een ‘rollercoaster’ te zitten op een ‘kruispunt te staan’.

Liefde en mededogen

Deze ‘oude wereld’ energie is gebaseerd op machtsstructuren die nu hun functie verliezen. Eerlijke communicatie en openheid is de basis voor meer innerlijke- en wereld vrede. De onzekerheid en chaos die velen van ons ervaren, heeft tot doel ons bewust te maken van datgene dat we niet meer willen. We laten los wat ons belemmert in onze persoonlijke ontwikkeling. In 2017 gaan we verder op weg naar de kernbegrippen eenheid, liefde, mededogen, harmonie, transparantie en plezier.

Boos of jaloers

Zowel privé als in je werk-/zakelijke omgeving is het ook belangrijk dat jij je bewust wordt van je negatieve gevoelens en emoties. Als je boos of jaloers bent op een ander, je irriteert, onzekerheid ervaart of angstgevoelens hebt, gaat je energetische frequentie naar beneden. Voed je deze negatieve energie, dan is de kans groot dat je ‘omgekeerd’ gaat manifesteren (datgene wat je niet wilt wordt gerealiseerd). Dit heeft vermoeidheid, depressiviteit en het gevoel ‘de kluts kwijt te zijn’ tot gevolg. Kortom, je ervaart dat je het zicht op je levenspad (zieledoel) kwijt bent.

Jaar Reading geeft inzicht

Om je je levenspad te herinneren is het nodig ‘aan jezelf te werken’. Een Engelen Jaar Reading is een instrument dat je hierbij ondersteunt door inzicht en advies te geven. Hiermee versterk je je bewustzijn en kun je aan je eigen thema’s werken zoals het oplossen van angsten en blokkades. Zo verhoog je ook je eigen energetische frequentie synchroon met de frequentie van onze planeet.

Elke maand ondersteuning

Een Engelen Jaar Reading geeft je voor ieder van de twaalf maanden impressies van wat die maand jou gaat brengen. Deze kunnen een advies of een bevestiging zijn of een totaal nieuwe wending laten zien in de dagelijkse gebeurtenissen. Ook kunnen ze juist een bevestiging zijn van wat er net door jou in gang is gezet en de komende tijd gemanifesteerd wordt. We nemen zo, ieder voor zich en gezamenlijk, de verantwoordelijkheid voor onze nieuwe leefomgeving en het milieu.

 
Voor meer informatie over de Jaar reading en de video klik hier.

Ontvang gratis het e-book met de best gelezen
Engelen Blogs