Geluk en gezondheid manifesteren

De eerste stappen in dit nieuwe jaar 2021 hebben we inmiddels gezet. Velen van ons laten 2020 achter met een gevoel van: een raar jaar, een hectisch jaar, de wereld staat op z’n kop, onzekerheid op verschillende levens aspecten en verdriet om verloren dierbaren.
Niets is meer wat het was. Om deze tussenfase op weg naar het tijdperk van liefde en compassie vorm te geven is het van belang om in het hier en nu te zijn en je te verbinden met je hart – en ziel energie.

Energie volgt de intentie

Mediteer op de vragen: wat wil ik dit jaar bereiken in mijn persoonlijke ontwikkeling, op welke wijze investeer ik in mijn gezondheid, welke veranderingen in mijn leven wil ik realiseren. Maak een visiebord om je wensen te visualiseren. Immers, energie volgt de intentie en zo manifesteer je samen met je engelen je hartenwensen om gelukkig en gezond te zijn en te blijven.
Hieronder een inkijkje in wat de engelen te zeggen hebben over dit nieuwe jaar.

Het jaar 2021: eerste stap op weg naar het nieuwe collectief

Het engelengetal 20 staat voor vertrouwen, liefde, harmonie, compassie, optimisme en persoonlijke ontwikkeling. Contact met het universum en persoonlijke wensen die werkelijkheid worden. Het getal 21 staat voor nog meer vertrouwen en wil je vertellen affirmaties te gebruiken om je gesteund te voelen. Je manifesteert gemakkelijk alles wat je nodig hebt om je levensdoel, je zielsmissie, met passie te vervullen als je in staat bent een optimistische houding aan te nemen ten aanzien van je leven en alle omstandigheden die hier bij horen.

Loslaten en transformatie

Ons collectieve en persoonlijke bewustzijn zal dit jaar verder toenemen. Belemmerende overtuigingen en oude (fysieke) pijn laten we los tijdens onze transformatie momenten. We nemen beslissingen met betrekking tot onze privéomstandigheden: relaties, familie en – tradities, vrienden, werk en financiën. Dit kan ook tot gevolg hebben dat we onze overtuigingen ten aanzien van jarenlang gehanteerde normen en waarden drastisch omgooien.

Alles gaat veranderen

Economische-, sociale-, financiële-, politieke- en leersystemen, alles gaat veranderen. Een deel van het wereldwijde collectief gaat een andere richting kiezen. De komende jaren zullen een tussenfase zijn. Oude leefpatronen en overtuigingen loslaten is op dit moment voor velen van ons nog lastig. Het nieuwe is nog niet zichtbaar.

Eeuwen van vorming

Wel ervaren we dat alles dat ons eeuwen heeft gevormd niet meer ondersteunend is. Dit transformeert zich de komende jaren zodat de nieuwe wereld steeds zichtbaarder wordt. In deze tussenfase ervaren velen van ons angst en denken negatief over zichzelf. Oude (fysieke) pijnen en gevoelens of een gevoel van eenzaamheid kan zich ineens aandienen. Al deze klachten en negatieve ervaringen dragen een boodschap in zich om ons aan te zetten tot verandering. Weet dat we door onze engelen omringd en gesteund worden om ons transformatie proces vorm te geven als we hen dit vragen.

Verbinden, delen en leren

Het collectief dat de nieuwe wereld gaat vormen zal vanaf nu zichtbaarder worden. Wij samen, zonder autoriteiten, de nieuwe wereld wordt door mensen samen gemanifesteerd, vorm gegeven. Jij wordt je dit komende jaar bewust dat je iets te brengen en te delen hebt. Je gaat je bezighouden met de vraag: “wat wil ik uit liefde en passie bijdragen of inbrengen in het grote geheel”. Eigenwaarde en zelfliefde zijn de sleutels om ons op deze nieuwe manier met elkaar te verbinden. We hoeven het niet meer alleen te doen.

Sleutelwoorden voor 2021

De sleutelwoorden voor 2021 zijn: verbinden, delen en leren. Oude pijn en angsten projecteren we steeds minder op anderen. We zijn in staat deze te transformeren in liefde, passie en groei die verbinding naar onszelf en anderen tot stand brengt. In dit jaar lossen de nevelen verder op die eeuwenlang ons zelfbeeld hebben vertroebeld. Vanaf nu ervaren we steeds meer wie we werkelijk zijn. We laten ons zelf zien. Spreken onze eigen waarheid, komen voor ons zelf en anderen op. We zetten de eerste stap vanuit verbinding naar de nieuwe tijd met liefde en compassie.

 

 

 

Ontvang gratis het e-book met de best gelezen
Engelen Blogs